Phyton

1. Osnovni elementi Pythona

2. Linijske strukture algoritma

3. Razgranate strukture algoritma

4. Ciklične strukture algoritma

5. Funkcije u Python-u

6. Funkcije u Python-u IIdeo, Return

Naredbe_unosa_i_ispisa

If, Elif, Else

Autor prezentacije Funkcije u python-u, je Snežana Baštovanović. Deo materijala je preuzet sa sajta https://teslaikt.wordpress.com i preuređen prema mojim okvirima.