Osnovni elementi

Osnovni delovi programskog jezika Python

Varijable

Varijabla (promenljiva) ima imetip i vrednost.
varijabla

Za ime varijable se mogu koristiti mala, velika slova, brojevi. Ime varijable ne sme početi brojem. Python razlikuje mala i velika slova.

Tip podataka

Osnovni tipovi podataka u Python-u su:

int – celi brojevi
float – decimalni zapis
bool – logički tip (true, false)
string – znakovni zapis

Operatori

operatori
celobro

Malo objašnjenje za deljenje sa ostatkom i celobrojno deljenje:

Primer: 14 : 4 = 3 ostatak 2ovde je ceo broj pri deljenju ova dva broja 3, a ostatak 2
U Python-u bi to zapisali kao 1
4 // 4 = 3 i 14 % 4 = 2

Naredbe ulaza i izlaza (unosa i ispisa)

Da bi uneli podatke sa kojima će se obavljati razne operacije, koristi se naredba input.

a = tip_podatka(input(„Tekst“))

Input naredba omogućava korisniku da preko tastature unosi podatke u Python program. Ako se ne unese tip podatka, Python to interpretira kao string (niz znakova), ne kao brojčanu vrednost. Zato, ako se unosi neka brojčana vrednost, treba pre naredbe input odrediti tip podatka za rad sa brojevima (int, float).

Print naredba ispisuje rezultat na ekran. Posle naredbe print idu (). Unutar zagrada se može ispisati tekst, ali i varijabla. Kada se ispisuju višestruke vrednosti, odvajaju se “ , „.
Naredba print sama dodaje razmak između višestrukih vrednosti.
Primer: print(„Ovo je neki tekst“, „a ovo je broj“, 23)

Pisanje komentara u programu

Poželjno je da se u programu pišu komentari kako bi pojasnili određene delove programa za osobu koja će održavati program ili nastaviti da radi na njemu. Komentari se pišu iza znaka #. Python ne intrepretira komentare, tako da oni ne utiču na izvršavanje programa.

Primer: 
print("Ovo nije komentar, ovo će pisati na ekranu!")     #ovo je komentar

Ugrađene funkcije i moduli

Kao i u drugim programskim jezicima i u Python-u postoje mnogobrojne ugrađene funkcije koje olakšavaju pisanje programa.
Neke od njih su:

abs(broj) – vraća apsolutnu vrednost broja.

len(kolekcija) – vraća dužinu date kolekcije ili stringa.

max(a, b) – vraća veću vrednost od dve zadate.

min(a, b) – vraća manju vrednost od dve zadate.

range(početak, kraj) – vraća listu brojeva od početnog pa sve do krajnjeg – 1.

round(broj, broj_decimala) – vraća broj sa zadatim brojem decimalnih cifara (može da se pozove i bez drugog parametra i onda vraća broj bez decimalnih cifara).

sorted(kolekcija) – vraća kolekciju sortiranu po rastućem redosledu.

str(vrednost) – datu vrednost pretvara u string.

Moduli

Modul je fajl koji sadrži definicije, uključujući i promenljive i funkcije koje se mogu koristiti.

Za razliku od ugrađenih funkcija, gde je dovoljno napisati funkciju i parametar za računanje, moduli se moraju pozvati na početku programa naredbom import.

Neke od funkcija iz modula math:

math.sqrt(x) – kvadratni koren broja x
math.pi – broj pi
math.log(x, a) – logaritam od x za osnovu a
math.sin(math.radians(x)), math.cos(math.radians(x)) – sinus i kosinus od x