Gimnazija II godina

 Rad sa tabelama – Excel

Osnovna namena Excel-a je numerička obrada podataka  formiranjem tabela, primenom funkcija i formula koje omogućavaju da izračunavanjem dođemo do rezultata.

Mogućnosti programa su:

• numerička obrada podataka, tabelarna izračunavanja, izrada predračuna, matematička, statistička, grafička i druga analiza rezultata,

• izrada spiskova, šema i drugih dokumenata potrebnih u svakodnevnoj organizaciji  podataka,

• grafičko prikazivanje podataka primenom  različitih dijagrama,

• korišćenje eksternih  podataka, mogućnost razmene podataka sa drugim programima,

• upotreba slika i grafičkih modela.

EXCEL je aplikacija koja kreira dokument koji je računarska radna tabela /SPREADSHEET/. Prvu verziju elektronskih radnih tabela su napravili 1979. godine DAN BRICKLIN i BOB FRANKSON. Program se zvao VISUAL CALC (skraćenica od VISUAL CALCULATOR). Priručnik sadrži opis programskog paketa EXCEL, proizvoda američke firme MICROSOFT CORPORATION. EXCEL je sastavni deo MICROSOFT OFFICE. Ikona aplikacije EXCEL je   j.

Dokument u EXCEL-u je radna sveska /WORKBOOK/. Sastoji se od radnih listova /WORKSHEET/. Oznaka radnog lista  je na dnu radnog lista.

Kolona /COLUMN/ je vertikalna, red /ROW/ horizontalna skupina ćelija. Presek kolone i reda je ćellija /CELL/. Oznaka ćelije je kolona i red na čijem je preseku ćellija /CELL/ . Skupina ćelija se u EXCEL-u zove opseg ćelija /CELL RANGE/. Kad se dokument snimi na memorijski medij to je fajl i kod EXCEL 2010 dobija ekstenziju .xlsx.

 Možete davati različita imena fajlovima, linkovati podatke između radnih sveski /WORKBOOK/ i dodavati i brisati radne listove po potrebi.Imajte u vidu da u EXCEL-u kao i u ostalim WINDOWS aplikacijama mnoge aktivnosti možete izvesti na više načina.