Gimnazija I godina

šeri palačinke

Istorijat razvoja računara

Predmet izučavanja informatike

tabelaASCII

Predstavljanje razliitih tipova podataka

Brojevni sistemi, primeri

Struktura računarskog sistema

Osnovne komponente računarskog sistema

Struktura i principi funkcionisanja raunara

Osnove digitalnih racunara

Operativni sistem

Korisnicki interfejs

Miltimedija