Ekonomisti IV

27. RADNA NEDELJA od 30.03 do 03.04.2020

Na sledećem linku su  uputstva kako da se naprave  FORME

26. RADNA NEDELJA od 23.03 do 27.03.2020

U prvom delu teksta nalazi se Baza ReportMag, koju treba da preuzmete.

Ovde preuzmite bazu „Reportmag“

Materijal preuzet sa sajta „Poslovna informatika“