Архиве

Tipovi podataka

Svaka konstanta, promenljiva, izraz ili funkcija moraju biti određenog tipa podataka. Tip podataka određuje skup vrednosti koje predstavljaju konstante i koje mogu biti dodeljene promenljivama i izrazima. Nad njima se mogu izvršiti određene operacije, odnosno funkcije.

Tipom se zadaje:

 1. skup mogućih vrednosti promenljivih,
 2. skup operacija koje se mogu izvršavati nad promenljivim tog tipa i
 3. način registrovanja promenljivih u računaru

Osnovni tipovi podataka u Paskalu su:

 1. Celobrojni tip (integer),
 2. Realni tip (real),
 3. Logički tip (boolean),
 4. Znakovni tip (char) i
 5. Stringovni (string) tip.

Za celobrojni i realni tip postoje podtipovi.

 1. CELOBROJNI TIP PODATAKA :  INTEGER

Standardne operacije koje se mogu izvršiti nad ovim tipovima su : *, div, mod, +, -.

Prioritet izvršavanja operacija je sledeći: *, div i mod imaju  viši prioritet od + i – .

Operacije istog prioriteta se izvršavaju sleva nadesno, npr. 18 div 2 * 3 = 27.
Operacije poređenja su:  = , <> (različito) , <, >, <= (manje ili jednako), >= (veće ili jednako). Operacije poređenja vraćaju vrednosti logičkog tipa (boolean), o čemu će biti više reči kasnije.

Standardne funkcije paskala koje možemo primeniti na vrednostima celobrojnog tipa su:

funkcije koje vraćaju vrednosti celobrojnog tipa su:

abs(x) – apsolutna vrednost od x

sqr(x) – kvadrat od x

succ(x) – sledbenik od x, tj. x+1

pred(x) – prethodnik od x, tj. x-1

2. REALNI TIP PODATAKA: REAL

Podskup skupa realnih brojeva.

Operacije nad realnim operandima koje daju relan rezultat:

 1. Množenje (*)
 2. Deljenje( /)
 3. Sabiranje (+)
 4. Oduzimanje (-)

U ovim operacijama jedan operand može biti ceo broj. Ako je izraz sastavljen od celobrojnih i realnih vrednosti, rezultat je realan broj.

Funkcije

 • koje daju realne vrednosti:
  • Abs(x)
  • sqr(x)
  • sin(x)
  • cos(x)
  • arctan(x)
  • ln(x)
  • exp(x)
  • sqrt(x)
  • Frac(x) vraća razljomeni deo x;  frac(1.23)=0.23
 • koje daju celobrojne vrednosti:

– Trunc(x) -izdvaja celobrojni deo realnog broja

trunc(3.236)=3    trunc(-1.15)=-1

– Round(x)- matematičko zaokruživanje

round(4.678)=5    round(-5.35)=-5