Архиве

Primena funkcija SUM, COUNT i IF

Funkcija SUM                                                                                                                                      Funkcija COUNT                                                                                                                                  Funkcija IF

Domaći zadatak- Excel

Za domaći zadatak (sa ciljem vežbanja onoga što smo radili na časovima )

  1. Otvorićte novu radnu svesku.(dajte joj ime prvi domaći)
  2. Na prvom radnom listu (dajte mu ime zarade)  kreirajte  tebelu  kao na slici (da bude identična).
  • redne brojeve unesite prevlačenjem
  • proizvoljno popunite plava polja
  • roze polja izračunajte I popunite kopiranjem formula

e