Архиве

Hiperlink- veza ka drugom sadržaju

U slajd prezentacije mogu se uneti i veze prema drugim datotekama na računaru ili veb mestima. Veze se mogu postaviti na tekst, slike ili druge objekte, ali i na akciona dugmad koja možemo sami kreirati dajući im željeni izgled.

Umetanje hiperveze
Veza se postavlja tako što se na slajdu označi objekat na koji se postavlja veza i zatim klikne na dugme Hyperlink koje se nalazi na Insert kartici.

Picture

Da bi kreirali vezu ka drugom slajdu u prezentaciji treba da:

 1. desnim tasterom miša kliknete na selektovani objekat, i odaberete Hyperlink.
 2. na desnoj strani otvorenog dijalog prozora odaberete Place in this Document
 3. iz liste slajdova odaberite slajd prema kome treba biti postavljena veza
 4. potvrdite kreiranje veze klikom na dugme OK.

Picture

Da bi kreirali vezu ka datoteci na računaru treba da:

 1. desnim tasterom miša kliknete na selektovani objekat, i odaberete Hyperlink.
 2. na desnoj strani otvorenog dijalog prozora odaberete Existing File or Web Page
 3. pronađite i označite datoteku na vašem računaru
 4. potvrdite kreiranje veze klikom na dugme OK.

Picture

Ukoliko je potrebno postaviti vezu ka odreženom veb-mestu, umesto odabira datoteke na računaru, u polju Adress potrebno je uneti njegovu URL adresu.
Četvrta mogućnost jeste kreiranje veze ka e-mail adresi odabirom E-mail Address na desnoj strani dijalog prozora i unosom željene elektronske adrese u polju Address.
Kreiranje akcionih dugmadi
Drugi način povezivanja sa dokumentom, veb stranom ili drugim slajdom u prezentaciji jeste kreiranje akcijskog dugmeta. Kada neko klikne na akcijsko dugme, postavljena veza će vas odvesti na željenu lokaciju (otvoriti dokument ili veb stranu ili preći na drugi slajd)

Da bi kreirali akciono dugme na slajdu primenite sledeći postupak:

 • na Insert kartici kliknite na Shapes dugme i odaberite jedno od ponuđenih dugmadi sa dna padajuće liste

Picture

 • postavite dugme na željeno mesto na slajdu
 • pojaviće se Action Settings dialog prozor
 • odaberite Mouse Click karticu
 • Action on click odeljku, odaberite Hyperlink to:, a zatim otvorite padajuću listu i iz nje odaberite jednu od ponuđenih opcija

Picture

 • čekirajte Play Sound polje ukoliko želite da se čuje odabrani zvuk kada se klikne na dugme; možete odabrati jedan od ponuđenih zvukova iz padajuće liste ili odabrati Other sound da bi odabrali audio datoteku sa vašeg računara

Picture

Da biste naknadno promenili akciju koja se odvija klikom na dugme potrebno je da:

 1. označite akciono dugme
 2. kliknete na Action dugme koje se nalazi na Insert kartici u okviru Link grupe.
 3. u otvorenom Action Settings dijalog prozoru promenite događaj ili hiperlink
 4. da bi potvrdili promenu, kliknite na OK dugme.

Picture

Izgled akcionog dugmeta možete promeniti na isti način kao što menjate izgled bilo kog Shapes oblika, preko Drawing Tools / Format kartice.

Picture

Picture

Promena stila i boje

Picture

Promena oblika

Klaasifikacija dokumenata

Prema prirodi zapisa, knjigovodstveni registri su podeljeni na hronološke, sistematske i kombinovane.

Hronološki nazivaju se knjigovodstveni registri u kojima se informacije o poslovnim transakcijama beleže redosledom primanja i obrade primarnih dokumenata. Ne vrši se grupisanje snimljenih podataka u tim registrima. Primeri hronoloških registara su registar transakcija, knjiga prodaje i knjiga kupovine, gde se fakture registruju za otpremljene proizvode odnosno stečene vrednosti.

Sistematski  nazivaju se knjigovodstveni registri u kojima se registrovanje poslovnih transakcija grupiše prema određenim (utvrđenim) osnovama, na primer, grupisanje podataka izravno na računima sintetskog i analitičkog računovodstva. Primeri takvih registara su inventarizacija materijalnih bilansa (bilans stanja), Glavna knjiga, koja sažima ukupne iznose za sve sintetičke račune.

Upisi u hronološke i sistematske knjigovodstvene registre moraju se nadopunjavati, što rezultira time da je broj  hronoloških registara uviek jednak broju zaduživanja ili kreditnih obratka sastavnih knjigovodstvenih registara (tzv. Mendesovo pravilo):

Ako se hronološki i sistematski unose u jedan registar, tada će se takav registar pozvati   kombinovani.   Upotreba kombinovanih registara računovodstva omogućava vam da račune učinite vidljivijim, a istovremeno smanjite broj računa.

Sintetički  nazivaju se registri u kojima se sve operacije odražavaju u generalizovanom obliku u meraču novca. Podaci o poslovnim transakcijama u ovim knjigovodstvenim registrima odražavaju se u kontekstu sintetičkih računa. Primer takvog računovodstvenog registra je Opšta knjiga.

Analitički  nazivaju se knjigovodstveni registri u kojima se informacije odražavaju na zasebnim analitičkim računima s detaljnim podacima o sadržajima zapisa sintetskog računa. Upisi u analitičke registre trebaju biti detaljniji od zapisa u sintetičkim registrima: daje se objašnjeni tekst, a zajedno s troškovima, prirodna ili radna mera su po potrebi navedena.

 Integrisan računovodstveni registar koji kombinuje sintetičko i analitičko računovodstvo, kao i hronološke i sistematske zapise. Koriste se, na primer, u računovodstvenom obliku za naručivanje iz časopisa. Kombinacija sintetskog i analitičkog računovodstva osigurava automatsko podudaranje rezultata sintetskih i analitičkih računa i eliminira potrebu za sastavljanjem revolving izjava za usklađivanje podataka.

Prema metodi upotrebe razlikuju se pojedinačni i kumulativni dokumenti.

Jednokratno  – ovo su dokumenti koji se koriste samo za jedan prikaz poslovnih transakcija. Primeri: nalozi za primanje / trošenje imovine; zahtev za otpremu materijala iz skladišta itd.

Kumulativno  – vrstu dokumenata koji se koriste za opetovano prikazivanje iste vrste poslovnih transakcija u njima tokom određenog vremenskog perioda (sedmica, mesec, kvartal, dekada, itd.). Ovo uključuje kartice ograničenja i ograničenja koje se izdaju nakon otpreme materijala iz skladišta za istog primaoca – radionica, odeljenje; decenija izveštaji o razvoju proizvoda itd. Zahvaljujući akumulativnim dokumentima, količina dokumentacije koja se koristi može se značajno smanjiti.

Na mjestu sastavljanja dokumenata mogu se svrstati u spoljne i interne

Spoljni  – dokumenti sastavljeni izvan poduzeća, odnosno oni koji dolaze izvan preduzeća: zahtevi plaćanja dobavljača; sudski nalog za izvršenje; bankovni izvodi za namirenje računa itd.

Domaći – dokumenti sastavljeni unutar preduzeća (bez obzira na svrhu).

Za računovodstvo se mogu koristiti samo oni dokumenti koji se izvode na jedinstven i ispravan način, u skladu sa svim zahtevima važećeg zakonodavstva.

Jedinstveni je takav knjigovodstveni dokument koji je odobren na propisani način i koji se koristi za prikazivanje iste vrste poslovnih transakcija za sve subjekte. aktivnosti: kreditni / debitni nalozi; avansni računi; uslovi plaćanja itd. Upotreba takve dokumentacije obavezna je za sve vrste preduzeća, bez obzira na vrstu djelatnosti.

Zahvaljujući objedinjavanju dokumenata postignuta je njihova organizacija. Uz put bi se trebalo rešiti i pitanje standardizacije dokumenata (izrada pisama iste veličine za određeni dokument).

Objedinjavanje primarne dokumentacije igra veliku ulogu u poboljšanju računovodstvenog procesa, jer se na taj način utvrđuju i odobravaju standardni zahtjevi za dokumentiranje poslovnih transakcija. Unificirani oblici primarnih računovodstvenih dokumenata mogu se sastaviti i na papiru i na računalnim informacijskim medijima.

Evidencija radnih obaveza

Kako bi racionalno koristili radno vreme potreno je koristiti pomoćna sredstva za evidenciju na kojima se beleže radne obaveze čija je realizacija vezana za odredjeno vreme. To su: pregled obaveza, kalendari i rokovnici.calendar

Pregled obaveza se može sačiniti na listu hartije formata DIN A-4 ili čak i A-3, na koji se popisuju mesečne, nedeljne i dnevne obaveze. Ova vrsta pregleda se drži „na oku“, odnosno  najčešće na stolu.

Kalendar je sredstvo koje služi za evidentiranje radnih obaveza. Postoje razne vrste kalendara, od onih najobičnijh (džepnih) do elektronskih.

Rokovnik je prostor u kome se čuvaju i nalaze predmeti uzeti u proces obrade.

Bez obzira koje se sredstvo koristi, potrebno je pridržavati se nekih pravila:

 • podaci se unose čim se sazna za obavezu
 • unosi se tačan datum i vreme
 • unete informacije treba da budu kratke, ali potpune
 • obaveze se pregledju na početku dana

Izbor načina evidentiranja radnih obaveza zavisi od niza elemenata kao na primer: vrsta posla, vezanost za radno mesto, rad na terenu, putu, broj obaveza u jedinici vremena i sl.

GOOGLE KALENDAR

Google kalendar  je jedan od veoma korisnih Google  servisa. Prednost ovog kalendara je što ima mogućnost da podseća na radnu obavezu odn. na neki dogadjaj.

Elektronski kalendar je vaš elektronski sekretar. Ne morate svoje obaveze držati u glavi. Vaš elektronski sekretar će vas na njih podsetiti i sigurno neće ni jednu zaboraviti.

Podešavanja 

Google Kalendaru, u izborniku šestokrake zvezde izaberitePodešavanja:
podesavanja
Na sledećoj stranici, izvršite opšta podešavanja: izaberite jezik, zemlju, vremenski pojas, format datuma,… i na dnu strane, kliknite na dugme Sačuvaj:
podešavanja-kalendara
Još jednom idite na Podešavanja i uradite podešavanje za mobilne uređaje:
podesavanja-mobilni
Izaberite , a zatim unesite broj svog telefona, da bi vam Google poslao šifru (tel. u formatu: +381641234567).
 Ovo je odlično jer Vas kalendar podseća na obavezu slanjem SMS poruke na uneti broj mobilnog telefona i to potpuno besplatno. Potrebno je uneti šifru koju vam pošalje Google. I na kraju obavezno sačuvaj.
Recimo, da ste izabrali da vam se u kalendaru prikažu naredna 4 dana. U kalendaru je vertikalnom trakom drugačije boje (na sl. sivo) obojen tekući dan (na sl. Nedelja), a horizontalna linija crvene boje, na toj traci, označava tekuće vreme u danu:
kalendar-tekuće
Neka događaj, koji planirte, bude prisustvo internet-konferenciji, koja će biti u sredu, u 20h. Kliknite u sredu na to vreme. Otvoriće se mali prozor, u kome treba da napravite događaj (tj. da upišete njegov naziv i kliknete na dugme „Napravi događaj“:
događaj
Treba još da uradite dodatno podešavanje vašeg događaja. Kliknite jednom levim klikom na naziv napravljenog događaja.
Videćete naziv događaja, vreme, a ispod još neke opcije. Ako je to događaj, koji ćete imati svake nedelje, onda čekirajte kućicu pored “Ponovi”. Pojaviće se mali prozor, u kome možete da popunite kada će se vaš događaj ponoviti (npr. nedeljno), i kada taj period počinje, a kada se završava. Možete slobodno ostaviti opciju da se ne završava Nikad, a posle završetka perioda jednostavno udaljiti događaj iz kalendara.
događaj-ponavljanje
Dalje, upišite mesto događaja, tj. vezu do mesta na Internetu, na kome će se događaj dešavati. Odredite boju, kojom će biti označen događaj, i tu je još važno da podesite način na koji će vas kalendar podsećati. Recimo da će vam slati podsećanje na e-mail 30 minuta pre početka, iskačući prozor 10 minuta pre početka i još sms na telefon 1 sat pre početka.
događaj-podsetnik
Tu je još jedna interesantna stvar. Vi možete pozvati i goste na konferenciju. Opcija se nalazi sa desne strane opcija, koje su na slici iznad:
kalendar-gosti
U polje dodajte e-mail adrese ljudi koje želite da pozovete, odvojene zarezima. Kliknite na dugme „Dodaj“, a zatim, na stranici, na dugme „Sačuvaj“. Sistem će vas pitati da li da pošalje pozivnice gostima i vi potvrdite. Poziv stiže odmah. Možete ga poslati sebi na drugi nalog i videti kako izgleda. U pozivu je veza na konferenciju, organizator i pitanje: Da li ćete doći? Ako dolazite, kliknite na Da. Ljudima koji drže konferencije je važno da približno znaju broj onih koji će slušati konferenciju, jer od tog broja zavisi i veličina sobe, koju će koristiti za konferenciju. Ako ste vi primalac tog poziva, možete taj događaj ubeležiti u svoj kalendar.
Za svaki događaj, možete napraviti novi kalendar. Npr. napravite kalendar sa nazivom „Rođendani“. Pored naziva kalendara je opcija za biranje boje, pa možete za svaki kalendar izabrati boju po želji. Napravite događaje u tom kalendaru. Npr., neka prvi događaj u tom kalendaru bude u utorak i neka to bude rođendan vaše koleginice Cice. Ona vas je pozvala u njenu kancelariju na tortu u 16h. Napravićete događaj “Cica”. Izvršite i dodatna podešavanja, kao za prethodni događaj, da bi vam stigla poruka podsećanja. Podesite i ponavljanje – svake godine tog datuma, završetak Nikad. I svake godine će vas Google kalendar podsetiti da je tada rođendan vaše koleginice Cice. Na isti način, unesite rođendane vaših rođaka i bliskih ljudi i više ih nećete zaboraviti, jer će vas kalendar uvek opomenuti.
kalendar-rođendan
Šta je još interesantno? Recimo da se promenilo vreme vašeg događaja ili dan. Jednostavno ga povucite i tako premestite na željeno mesto, na drugi dan ili u drugo vreme. Kad ga prevučete, ako ste pozvali goste, sistem će pitati da li treba i goste da obavesti o promenama. Naravno, vi ćete se složiti.
Šta još možete?
Možete pregledati vaš kalendar po periodima: za jedan dan, za nedelju, za mesec.
Takođe, možete ukloniti kalendare koji vam više ne trebaju, možete promeniti način podsećanja i obaveštavanje o događajima.
 Kalendar možete da povežete sa aplikacijom kalendara na vašem Android telefonu ili tabletu.
Kalendar ima još dosta mogućnosti.

Komandna tabla

Većina programera ne dozvoljava krajnjim operaterima i korisnicima baze podataka da imaju direktan pristup tabelama, upitima i ostalim objektima u bazi. Zato je tu komandna tabla. Komandna tabla je interfejs sa bazom. Na komandnoj tabli su komandna dugmad koja pokreću izveštaje, upite i druge forme koje ste već napravili i koje dalje omogućavaju unos, pregledanje i editovanje podataka u tabelama.

Komandna tabla treba da bude pregledna i frendli orijentisana ka krajnjem korisniku. To podrazumeva lako snalaženje sa bazom, jednostavnost, logički grupisanu komandnu dugmad i intuitivnost. Komandna tabla može da se napravi u dizajn modu ili pomoću čarobnjaka Switchboard Manager koji se nalazi na tabu Database Tools.

slika preuzeta sa sajta POSLOVNA INFORMATIKA

Prijem robe i komisijski zapisnik

Prijem robe i komisijski zapisnik

 

Prodavac isporučuje robu, a kupac je preuzima na dogovorenom mestu. Komisija za prijem robe preuzimajući robu treba da utvrdi da li ona kvalitativno i kvantitativno odgovara ugovorenoj ili poručenoj robi.

Na mestu prijema robe, komisija sačinjava komisijski zapisnik (prezentacija) i ako utvrdi da prispela roba kvalitativno i kvantitativno odgovara, prilaže zapisnik fakturi radi njene isplate i šalje pismo – potvrdu o prijemu robe. Ukoliko komisija utvrdi da roba ne odgovara poručenoj (ugovorenoj) robi, kupac će napisati reklamaciju, a zapisnik će koristiti kao dokaz.

Komisijski zapisnik se izrađuje u tri primerka i to:

 1. za magacin kupca
 2. za prodavca
 3. za pravnu sluzbu kupca

Komisijski zapisnik treba da sadrži:

 • uvodni deo (kada, gde se zapisnik sastavlja, na osnovu kojeg dokumenta se roba preuzima, na osnovu kog dokumenta je roba isporučena, od koga je, kada i kako roba prispela i ko su članovi komisije koja preuzima robu)
 • nalaz komisije (komisija konstatuje u kakvom stanju je prispela roba -ambalaža, pakovanje, i šta je utvrdila)
 • mišljenje komisije (ukoliko je komisija utvrdila neki nedostatak, treba da navede svoje mišljenje zbog čega je nastao taj nedostatak)
 • završni deo (konstatuje se vreme u koje je radila komisija, u koliko primeraka je zapisnik sastavljen, navodi se klauzula o materijalnoj i moralnoj odgovornosti i na kraju potpisi članova komisije).

KOMISIJSKI ZAPISNIK-primer

ZADACI-KOMISIJSKI ZAPISNIK

Radna biografija CV

Kako napisati radnu biografiju (CV) ?

Biografija (CV, Resume) ima svrhu da predstavi Vas i Vaše obrazovanje nekome ko Vas ne poznaje ili nema vremena da Vas upozna. Biografija treba da Vas predstavi u najboljem svetlu, na koncizan i lepo struktuiran način. Postoji mnoštvo vodiča koji Vas mogu naučiti do najsitnijih detalja kako se pišu biografije za svaku konkretnu situaciju. Svaki od tih vodiča ima svoj stil pisanja biografije tako da jedinstveni način ne postoji, ali se ipak iz svega toga može izvesti jedan univerzalni način pisanja koji bismo želeli da Vam predstavimo. Biografija koju pišete prilikom konkurisanja za posao ne bi trebalo da bude duža od dve A4 strane, osim ako imate izuzetno bogato radno iskustvo i konkurišete za mesto u top menadžmentu. Dobro napisana biografija prvo pokazuje ono što je najvažnije, ali sadrži i sve relevantne informacije. Da biste ostvarili svoj cilj, prilikom pisanja biografije savetujemo Vam da adaptirate biografiju shodno cilju koji želite da postignete (posao, nastavak studija, stipendija, konferencija…).
Ako biografiju šaljete poštom, odštampajte je na čisto belom A4 papiru. Biografija se piše slovima Arial ili Times New Roman, a veličina slova bi trebalo da bude između 10 i 12, ali nikako preko 12 jer prevelika slova ostavljaju loš utisak. Sa druge strane, ne smete koristiti ni premali font koji nije čitak. Nemojte biografiu pisati kompletno velikim slovima, niti koristiti šarena slova ili previše podvučenih i iskošenih slova. Sve ovo doprinosi nepreglednosti i neozbiljnosti biografije.

Biografiju ne biste smeli slati bez propratnog pisma, čak i ako nije naznačeno da je propratno pismo potrebno. Ono upoznaje čitaoca sa Vašom biografijom i upućuje na njene važne delove. Potrudite se da celokupni izgled odaje izgled uredne i obrazovane osobe.
Sama biografija bi po nekim idealnim standardima trebalo da sadrži sledeće: lične podatke, obrazovanje, radno iskustvo, nagrade koje posedujete, relevantne kurseve i seminare, znanje stranih jezika i rada na računaru, lične osobine, hobije i ostale napomene, ukoliko ih imate.

Lični podaci

Ovde treba navesti ime i prezime, datum rođenja, adresu stanovanja, e-mail, telefon i državljanstvo (koje ne treba poistovećivati sa nacionalnošću). Ukoliko imate dve adrese navedite obe, eventualno sa datumima kada možete biti nađeni na njima. Lični podaci mogu biti napisani manjim fontom, ukoliko želite da uštedite prostor za ostale podatke. Ukoliko Vaša biografija privuče nečiju pažnju, ta osoba će pažljivije pogledati Vaše lične podatke. Važno je samo da su oni tu. Naročito se nemojte truditi da ulepšavate tekst različitim tipovima slova, crtežima, animacijama i slično. Jedino morate obratiti pažnju da ime i prezime bude napisano fontom koji je veličine ostalog teksta, kako bi čitalac jasno mogao da vidi čija je to biografija. Naslov (“Biografija”, “Curriculum Vitae”) bi trebalo da stoji u gornjem delu, ali ukoliko nemate prostora možete ga izostaviti, jer, ukoliko ste dobro napisali biografiju, biće jasno da se radi o Vašoj biografiji, te se to ne treba naglašavati. U nivou dela sa ličnim podacima, sa desne strane, možete uneti fotografiju. Svrha unošenja fotografije je da, nakon intervjua, poslodavac lakše poveže utisak iz biografije sa utiskom sa intervjua, naročito ukoliko je pre i posle Vas imao mnogo kandidata. Fotografija treba biti manjih dimenzija, sličnih fotografiji iz lične karte (osim ako je zbog prirode pozicije u oglasu naznačeno drugačije). Nikako ne treba slati fotografiju kao poseban fajl, kao ni fotografiju na kojoj ne izgledate ozbiljno i profesionalno.

Obrazovanje

U ovom delu bitno je da naglasite koju srednju školu ste završili, od kada do kada ste je pohađali, koju diplomu posedujete. Prosek u srednjoj školi naglasite samo ukoliko je dobar i ukoliko nemate završen fakultet. Ukoliko ste završili fakultet, navedite naziv fakulteta, mesto gde ste studirali, od kada do kada ste studirali, kada i gde ste diplomirali. Prosek navedite ukoliko je reprezentativan i ukoliko prelazi 8,00 ako biografiju koristite u našoj zamlji ili 9,00 za inostranstvo. Kada biografiju šaljete u inostranstvo, navedite i skalu ocena koja se ovde koristi, odnosno da su prolazne ocene od 6 do 10. Radno iskustvo. U okviru radnog iskustva navedite kompanije u kojima ste radili, period zaposlenja u svakoj od njih, poziciju na kojoj ste radili i koje su bile Vaše dužnosti, odgovornosti, šta ste tamo naučili, koje veštine ste stekli. Slobodno u ovom delu možete navesti i prakse. Nemojte umanjivati ono što ste radili, i nemojte se stideti toga. Pokažite budućem poslodavcu da ste osoba koja želi da uči i razvija svoje potencijale u svim situacijama. Radno iskustvo koje nije posebno relevantno za poziciju za koju sada konkurišete ne treba posebno isticati I opisivati, već samo spomenuti.

Nagrade

Ove informacije su ono što vas razdvaja od drugih kandidata. Navedite stipendije koje ste dobili, nagrade koje ste osvojili, konkurse na kojima ste učestvovali. Ne morate navesti samo naziv, godinu i mesto. Možete opisati u nekoliko reči ono što smatrate da je bitno kod ovih nagrada, stipendija itd.
Seminari i kursevi

Ovde možete navesti stručne konferencije i seminare na kojima ste učestvovali, kako u zemlji, tako i u inostranstvu, kao i ostale kurseve koje ste pohađali. Ovim podacima sebe predstavljate kao osobu koja preuzima inicijativu i spremna je da se izbori za dobro obrazovanje, praktično iskustvo i osobu spremnu da uči i usavršava se.
Strani jezici.

Navedite sve jezike kojima se služite, sa naznakom koliko dobro poznajete taj jezik (početni nivo, srednji nivo, napredni nivo, tečno znanje pisanja, čitanja i konverzacije). Takođe, navedite ukoliko imate završen neki kurs jezika i diplomu.

Znanje rada na računaru

Napišite sve programe koje znate da koristite, uključujući služenje Internetom, i odredite nivo svog znanja (početni, srednji, napredni, ekspertski nivo). Ukoliko ne posedujete znanje rada bar u Word-u, Excel-u i Internetu, predlažemo da počnete što pre da ih stičete, jer je ovo minimum koji se traži kako kod nas, tako i u inostranstvu. Ukoliko imte završen neki kurs, obavezno to navedite.

Lične osobine

Navedite osobine koje su relevantne za poziciju za koju konkurišete kao što su, na primer: inicijativnost, timski rad, upornost, komunikativnost. Često su zahtevi za ličnim osobinama navedeni u samom oglasu, pa ih uskladite sa onim osobinama koje vi posedujete.

Hobiji

Ukoliko Vam biografija deluje previše hladno i profesionalno, možete je osvežiti delom o hobijima. Hobiji i ostala interesovanja deluju lepo u svakoj biografiji jer Vas predstavljaju kao osobu koja, uz rad, zna da uskladi i zabavu u svom životu.

Ostalo

U ostale napomene navedite sve ostalo što smatrate bitnim, a niste mogli da svrstate u gore navedene kategorije. Obavezno navedite ako posedujete vozačku dozvolu, možete spomenuti da imate sopstveni auto (posebno ako procenite da je to izuzetno relevantno za poziciju za koju konkurišete), da ste odslužili vojni rok i sl.
Ovo su samo neki standardni delovi koje bi biografija trebalo da sadrži, a Vi, naravno, možete dodati ono što mislite da je potrebno i kreirati biografiju prema svom nahođenju.

CV obrazac primer1

CV obrazac primer2