Forme u Access-u

Obrasci ili Forme omogućavaju prikazivanje i unos podataka u prikladnom formatu koji
liči na obrasce na kojima treba popuniti prazna mesta.
Za razliku od tabelarnog pregleda podataka gde su podaci prikazani u redovima i kolonama, u
obrascu se podaci mogu prikazati u bilo kom obliku (formatu).

                                                              Kreiranje obrazaca

Da bismo kreirali novi obrazac biramo meni Create oblast Forms, a zatim jedan od ponudjenih
nacina kreiranja obrasca. Pojaviće se prozor kao na slici:

Forme-u-Accessu-1
Kao što se vidi na slici MS Access nudi nekoliko načina za kreiranje obrazaca:
Form – morate izabrati objekat na osnovu kog se kreira obrazac automatski, ukoliko je to tabela
koja je u vezi sa drugom tabelom, obrazac prikazuje jedan slog iz izabrane tabele i kao
podobrazac sve slogove iz vezne tabele koji se odnose na prikazani slog.
Split Form – kreiranje obrazaca na osnovu izabrane tabele (upita) koji prikazuje jedan slog iz
tabele i kao podformu celu tabelu.
Multiple Items – Kreira obrazac na osnovu izabranog objekta u tabelalnom prikazu,
Pivot Chart – čarobnjak za kreiranje pivot dijagrama,
Blank Form – Dobijate prazan prikaz obrasca Layout da sami kreirate obrazac
Form Design – Kreirate sami obrazac u prikazu Design View;
More Forms nudi:
Form Wizard– Kriranje obrasca pomocu carobnjaka (veoma slicno kriranjue upita pomocu
carobnjaka)
Datasheet – Kreiranje obrasca sa tabelarnim pirkazom izgleda isto kao prikaz Datasheet tabele
(morate izabrati zeljeni objekat)
Modal Dialog – je specijalna vrsta obrasca. Umesto da prikazuje podatke iz neke tabele, on
postavlja pitanja, sustina je sto ga mozete otvoriti u nekom vaznom trenutku kao sastavni deo
automatizovanog posla (obavezan VBA kod).
Pivot Table – čarobnjak za kreiranje unakrsnih (Pivot) tabela.

                                                            Kreiranje obrazaca pomoću Form Wizarda.

Najlakši način da izradite formu (obrazac) je korišćenje Form Wizard-a. Ovaj alat nam
omogućava pravljenje obrazaca koji sadrže polja iz više tabela i upita. Moguće je birati atribute i
njihov redosled pojavljivanja u obrascu, kao i stil prikaza obrasca.
1. Create/Forms/ More Forms/ Form Wizard
2. U prozoru koji se otvara (kao na slici) iz padajuće liste Tables/Queries (gore-levo) treba
izabrati Tabelu ili Upit koji sadrže podatke koje želimo da prikažemo u Formi.
U listi Available fields biće prikazana polja koja se nalaze u izabranoj Tabeli ili Upitu. Pomoću
dugmića sa znakom veće > prebacujemo ona polja iz Tabele (Upita) koja želimo da se prikažu na
Formi.

Forme-u-Accessu-2
3. Klikom na dugme Next prelazimo na sledeći korak gde biramo kakav raspored (Layout) polja
želimo na Formi.
Columnar – omogućava prikaz na formi podataka samo jednog reda-zapisa u tabeli, dok Tabular prikazuje tabelarno prikaz svih redova-zapisa, jedan ispod drugog. Datasheet raspored je kao u prikazu datasheet
tabele. Justified raspored kontrola nije unapred odredjen.
4. U sledećem koraku biramo izgled (Style) forme.                                                                                                          5. U poslednjem koraku zadajemo naziv obrscu-formi.
Open the form to view or edit information-ako zelite da koristite obrazac za rad sa podacima
Modify the forms design – ukoliko zelite da vrsite izmene u obrascu.
Kada pritisnemo dugme Finish dobijamo obrazac kao na narednoj slici:

Forme-u-Accessu-3
U donjem levom uglu se nalaze dugmići koji omogućavaju navigaciju kroz zapise.
poslednji zapis
prvi
zapis prethodni
zapis
tekući zapis sledeći zapis
novi
zapis

Forma se sastoji iz tri odeljka:                                                                                                                                     Form Header (zaglavlje forme),                                                                                                                               Detail (Detalji – za prikaz podataka iz tabela/upita),                                                                                                   Form Footer (podglavlje forme).                                                                                                                                     U zaglavlje se obično unosi naslov forme, a u podglavlje komandna dugmad.(prikaz Design View)
Na formu se, u pregledu za izmene/dizajniranje, mogu smestiti razne standardne kontrole kakve
se inače sreću u radu sa Windows programima (tekstualno polje, labela, komandno dugme,
padajuće liste i sl.).
Za smeštanje ovih kontrola na formu služi Conrols (donja slika).

Labela (natpis – nalepnica – Label) je kontrola u koju se unosi tekst koji opisuje formu, drugu
kontrolu i sl.
Tekst u labeli se može urediti pomoću linije sa ikonama (Toolbar) koji je isti kao u Wordu.
Polje za tekst ( Text Box) je kontrola pomoću koje možemo napraviti novo (izračunato) polje u
obrascu (ili izveštaju). Nakon dodavanja ovog objekta, otvaramo Propreties (F4 ili dvostruki
klik). U opciji Control Source (izvor podataka) na kartici Data sa tri tačke … otvaramo
Expression Builder u kojem unosimo izraz kojim ćemo izračunati novu vrednost (kao u
upitima).
Komandno dugme (Command Button) omogućava izvršenje određene naredbe u programu.
Ako je uključena alatka sa čarobnim štapićem onda se izborom ove alatke pokreće Wizard za
postavljanje komandnog dugmeta u formu.
Akcije koje može da izvrši komandno dugme se nalaze u listi kategorija sa leve strane

Record Navigation
Find Record – u formi se otvara prozor za pronalaženje podataka prikazanih na formi po
željenom kriterijumu.
Go To First (Last, Next, Previous) Record – dugmad koja omogućavaju prelazak na prvi.
Poslednji, sledeći ili prethodni zapis/red u formi.
Record Operations
Add New Record – dodavanje novog zapisa-reda u tabeli iz koje su podaci prikazani na
formi
Delete Record – brisanje zapisa koji je aktivan (kursor se nalazi u njemu)
Form Operations
 Close Form – zatvaranje obarsca
Open Form – otvaranje željene forme
Report Operations
Preview Report – otvaranje željenog Izveštaja u pregledu pre štampe
 Print Report – štampanje željenog Izveštaja
Application
Quit Application – izlazak iz programa – Access-a                                                                                                Nakon izbora željene akcije koja će se izvršiti klikom na komandno dugme u sledećem koraku
bira se da li će na dugmetu biti slika ili tekst,

i zatim u poslednjem koraku zadaje se
programersko ime dugmetu (proizvoljno). Komandno dugme se može premeštati na formi
povlačenjem mišem ili obrisati klikom na njega i zatim na taster Delete.
Kada se pravi forma koja sadrži samo komandnu dugmad koja otvaraju druge forme ili izveštaje
ne koristi se Form Wizard, već se forma pravi odmah u Design View pregledu.
Ovakve forme se nazivaju meni (Menu) forme, i to su početne forme koje se otvaraju
pokretanjem programa.

 

 

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google photo

Коментаришет користећи свој Google налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s