Archive | 26/03/2020

Sortiranje i filtriranje

Sortiranje podataka

Sortiranje podataka je sastavni deo analize podataka. Možda ćete želeti da rasporedite listu imena po abecednom redosledu, kompajlirajte listu nivoa zaliha proizvoda od najvećeg do najmanjeg ili da rasporedite redove po bojama ili ikonama. Sortiranje podataka će vam pomoći da brže vizuelizujete, bolje razumete, organizujete i pronađete željene podatke i, konačno, donesete efikasnije odluke.

Podatke možete sortirati po tekstu (od A do Ž ili od Ž do A), po brojevima (od najmanjeg ka najvećem ili od najvećeg ka najmanjem) i po datumima i vremenu (od najstarijih ka najnovijim i od najnovijih ka najstarijim) u jednoj ili više kolona. Možete ih sortirati i na osnovu prilagođene liste koju ste napravili (na primer, „Veliko“, „Srednje“ i „Malo“) ili po obliku, uključujući boju ćelije, boju fonta ili skup ikona.

Opširnije objašnjenje sa video primerom pogledajte ovde.

Postupak je sledeći. Klik na bilo koju ćeliju u tabeli, pa onda komanda Data/Sort. Vrlo bitno je, da proverite da li je program ispravno selektovao tabelu jer ako nije, to treba da uradite samostalno. Ukoliko se na kombo boksu Sort by ne vidi zaglavlje kolone po kojoj se sortiraju podaci, treba da čekirate opciju My data has headers. Dodavanje novog nivoa sortiranja je na Add Level. Nov nivo sortiranja se dodaje jer npr. ako podatke sortiramo prema regionu i imamo recimo tri stavke u okviru jednog regiona, pitanje je kojim redom će mo da poređamo te tri stavke. Zbog ovoga se uvodi nov nivo sortiranja. Dalje, na Sort On  birate da li se sortiranje odnosi na vrednosti, boju ćelije ili font. Order služi da izaberete rastući ili opadajući redosled sortiranja. Tabele za vežbu su preuzete sa sajta „Poslovna Informatika“

VIDEO ZA SLEDEĆE TABELE

TABELE ZA VEŽBU:

Sortiranje i filtriranje

 

Porudžbina

PORUDŽBINA

Porudžbina je poslovno pismo kojim kupac traži od prodavca da mu isporuči određenu vrstu, količinu i kvalitet robe, pod određenim uslovima prodaje.

Porudžbina se obično šalje  na osnovu primljenih ponuda. Mogu se pisati i na osnovu upita kupca, ranijih isporuka ili na osnovu ranijih iskustava iz poslovnih veza.

U slučaju hitnih potreba, kupac može da naruči robu telefonom, faksom i Internetom.

Porudžbina treba da bude jasna i precizna kako ne bi kasniJe došlo do nesporazuma i šteta.

Elementi porudžbine su:

  • vrsta, količina i kvalitet tražene robe,
  • cena robe, našin i rok plaćanja,
  • rok, mesto i način isporuke i
  • način pakovanja i ambalaža.

Porudžbina se može pisati:

  1. u obliku poslovnog pisma(bitni elementi se pišu u posebim pasusima, radi bolje preglednosti) ili
  2. na unapred pripremljenom obrascu (tabela).

Kupac koji je poslao porudžbinu u obavezi  je da robu preuzme. Kupac može da odustane od  porudžbine, a opoziv će biti uvažen ako stigne pre porudžbine ili istovremeno sa njom.

Prodavac  mora javiti kad će izvršiti isporuku.

PRIMER PORUDŽBINE

PRIMER PORUDŽBINE U TEBELI